Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών χυτών δαπέδων ασφαλείας σε 23 παιδικές χαρές του Δήμου Αιγάλεω

Στα πλαίσια του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ», η Actionplay ανέλαβε την προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία των ελαστικών χυτών δαπέδων σε 23 παιδικές χαρές, κρίσιμου ύψους πτώσης 1,50m, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 1176:2017, ΕΝ 1177:2018, ΕΝ 71-3, οδηγία REACH – Ε.Κ. 1206, 1907/2006/ΕΚ, 1272/2013/ΕΕ.

,

Στοιχεία Επικοινωνίας

customizer button1