Ανάπλαση πάρκου με όργανα παιδικών χαρών της εταιρείας T.L.F. στον Δήμο Θεσ/νίκης

Η actionplay πραγματοποίησε την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς του οίκου T.L.F., για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Χαριλάου. Η παιδική χαρά που βρίσκεται επί της οδού Πλαστήρα φέρει βεβαίωση έλεγχου από τον ΕΛΟΤ για την συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου Ασφαλείας EN 1176-1-2-3-6

Στοιχεία Επικοινωνίας

customizer button1