Κατασκευή γηπέδων στο σωματείο Μεταμόρφωση, Συμβουλευτική Υποστήριξη Εθισμένων

Η Actionplay συμμετείχε στην εξέλιξη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 ΓΗΠΕΔΩΝ) ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΙΣΜΕΝΩΝ» τοποθετώντας 593m2 εξωτερικού αθλητικού δαπέδου (ακρυλικό δάπεδο) πάχους 1,8-2,0mm και 2 μπασκέτες μετακινούμενες.

,

, ,

Στοιχεία Επικοινωνίας

customizer button1