Κατασκευή 2 παιδικών χαρών στον Δήμο Αγρινίου

Η Actionplay ολοκλήρωσε και παρέδωσε 2 παιδικές χαρές πιστοποιημένες ως προς την συμμόρφωσή τους σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177.

Η εταιρεία μας προμήθευσε και τοποθέτησε όργανα παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού της εταιρείας TLF Ιταλίας στα Δ.Δ. Αγ. Κωνσταντίνου και Αγγελοκάστρου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

customizer button1