Όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ορεστιάδας

Ύστερα από την υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», η Actionplay προμήθευσε και τοποθέτησε εξοπλισμό εκγύμνασης εξωτερικού χώρου σε 19 Δημοτικές Κοινότητες, πιστοποιημένου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ16630. Ο εξοπλισμός περιλάμβανε πολυόργανα εκγύμνασης, διπλά όργανα εκγύμνασης γλουτών και στατικά ποδήλατα.

,

Στοιχεία Επικοινωνίας

customizer button1