Παιδικές χαρές στον Δήμο Κιλελέρ

Ύστερα από την κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» στην εταιρεία μας, προχωρήσαμε στην εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών της εταιρείας TLF Ιταλίας, πιστοποιημένα με το πρότυπο ΕΝ1176:2017 σε 15 υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Κιλελέρ. Οι παιδικές χαρές ολοκληρώθηκαν με την τοποθέτηση δαπέδων πρόσκρουσης σύμφωνα με όλα τα πρότυπα ασφαλείας.

,

, , ,

Στοιχεία Επικοινωνίας

customizer button1