Δημιουργία παιδικής χαράς στον Δήμο Αγρινίου

Η εταιρεία μας ανέλαβε να προμηθεύσει, να τοποθετήσει και να παραδώσει έτοιμα προς χρήση όργανα παιδικής χαράς, πλακίδια ασφαλείας και αστικό εξοπλισμό, απόλυτα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2008, ΕΝ1177:2008 και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) και ΥΑ 27934/2014 (ΦΕΚ 2024/Β/25-7-2014) στην περιοχή Αη-Βασιλιώτικα στον Δήμο Αγρινίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

customizer button1