Δημιουργία παιδικής χαράς και γηπέδου 5×5 στον Δήμο Β. Τζουμέρκων

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδου ασφαλείας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2008, ΕΝ1177:2008 και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) και ΥΑ 27934/2014 (ΦΕΚ 2024/Β/25-7-2014), αθλητικού εξοπλισμού γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 για την δημιουργία εγκαταστάσεων άθλησης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναψυχής στο παλαιό λατομικό χωριό Αγ. Παρασκευής.

, ,

Στοιχεία Επικοινωνίας

customizer button1