Αθλητικό δάπεδο και αθλητικός εξοπλισμός σε Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Στα πλαίσια του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», η Actionplay προμήθευσε και τοποθέτηση 892m2 ακρυλικού αθλητικού δαπέδου μαζί με τον απαραίτητο αθλητικό εξοπλισμό, όπως σετ στυλοβατών πετοσφαίρισης (βόλεϋ) με δίχτυ και προστατευτικά στρώματα.

,

, , ,

Στοιχεία Επικοινωνίας

customizer button1