Τοποθέτηση δαπέδου Multisport Matchplay 2 στην κατασκήνωση Χριστιανικής Ένωσης Αγρινίου

Στα πλαίσια αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης της Χριστιανικής Ένωσης Αγρινίου, η εταιρεία μας ανέλαβε την τοποθέτηση δαπέδου Multisport Matchplay 2.

Στοιχεία Επικοινωνίας

customizer button1