actionplay outdoor teaching covid19

Η πανδημία που επέφερε ο ιός COVID-19 έχει αλλάξει την πραγματικότητα όπως την ξέραμε, έχοντας σοβαρές επιδράσεις στην οικονομία, στη παιδεία αλλά και σε κάθε πτυχή της προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής μας ζωής, αναγκάζοντας άτομα, επιχειρήσεις και φορείς στην τήρηση μέτρων κοινωνικής απόστασης και όχι μόνο.

Εφαρμόζοντας συνεχείς οδηγίες κοινωνικής απόστασης και συμβουλές συμπεριφοράς ώστε ο καθένας από εμάς να μην αποτελεί απειλή μετάδοσης του ιού, η καθιστική ζωή, η τηλεργασία, η τηλεκπαίδευση, η μειωμένη σωματική άσκηση έχουν αυξήσει τις αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της ζωής μας, ενώ σημαντικές δυσχέρειες και ελλείψεις παρατηρούνται στο σημαντικό χώρο της εκπαίδευσης και της παιδείας.

Οι μέθοδοι τηλεκπαίδευσης που εφαρμόζονται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες μπορεί να αποτελούν μια προσωρινή λύση, χρειάζονται όμως πολλά ακόμα μέτρα ώστε να αποτελέσουν λύσεις για ένα πραγματικά εποικοδομητικό περιβάλλον μάθησης.

Κι όμως, υπάρχουν λύσεις.. Και μία από αυτές μπορεί να είναι η υπαίθρια διδασκαλία!

Υπαίθρια διδασκαλία αντίδοτο στην πανδημία / Outdoor teaching antidote to pandemic

Η υπαίθρια εκπαίδευση αποτελεί λύση που εφαρμόζεται από τον περασμένο αιώνα, λύση που εφαρμόστηκε και το 2020 στην Αμερική ενάντια στην πανδημία του COVID-19.

Ποιος θα φανταζόταν ότι το 1905 όταν η φυματίωση μάστιζε την Αμερική, θα δημιουργούνταν αλλαγές στην δομή των σχολείων, που υποστήριζαν την υπαίθρια εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, ως βασικό μέτρο προστασίας των παιδιών και γενικότερα της κοινωνίας;

Ποιος θα περίμενε ότι σήμερα, εν έτη 2020 οι Αρχές της Νέας Υόρκης θα έδιναν άδεια σε όσα σχολεία το επιθυμούν να πραγματοποιούν μαθήματα σε αυλές, σε κοντινά πάρκα και, εν ανάγκη, να κλείνουν και να χρησιμοποιούν τους γύρω δρόμους;

«Ο κατάλληλος και στοχευμένος σχεδιασμός του σχολικού αύλειου χώρου επιδρά σημαντικά στη σωματική και ψυχική υγεία όπως και στην ευεξία των παιδιών, καθώς αποτελεί ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν παρατεταμένη έκθεση σε καθημερινή βάση. Ένας στρατηγικός σχεδιασμός του σχολικού αύλειου χώρου μπορεί να ωφελήσει την ψυχική υγεία των μαθητών, τη συγκέντρωσή τους και την ικανότητά τους για μάθηση», σύμφωνα με τους Paddle&Gilliland, 2016.

Υπαίθρια διδασκαλία αντίδοτο στην πανδημία / Outdoor teaching antidote to pandemic

Η Actionplay, γνωστή εταιρεία αθλητικού εξοπλισμού και παιδικών χαρών, έχοντας εξοπλίσει μεγάλο αριθμό δήμων της χώρας μας με κατασκευές και πιστοποιημένο εξοπλισμό παιδικών χαρών, γίνεται μάρτυρας των πολλαπλών οφελών που προκύπτουν από την δημιουργική απασχόληση παιδιών και μαθητών σε συγκροτημένους υπαίθριους χώρους, παρατηρώντας μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της τις θετικές επιδράσεις που μπορεί να επιφέρει η υπαίθρια διδασκαλία, ιδιαίτερα σε καιρό πανδημίας.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η διδασκαλία σε εξωτερικούς -κατάλληλα δομημένους- χώρους μπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό μέτρο προστασίας ενάντια στην πανδημία, γενόμενη σε ανοιχτό χώρο, ενώ την ίδια στιγμή οι μαθητές δεν είναι πλέον παθητικοί δέκτες πληροφορίας και γνώσης μέσα από μια οθόνη, αλλά μετατρέπονται σε ενεργούς παράγοντες οικοδόμησης της γνώσης, καθώς συνεχίζουν να εργάζονται στο πλαίσιο μικρών ομάδων.

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, η υπαίθρια διδασκαλία ενδυναμώνει το πνεύμα των μαθητών, τους ευαισθητοποιεί περιβαλλοντικά και μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τη φύση εγείρονται συναισθήματα ευχαρίστησης, μειώνοντας το στρες που προκαλεί η πανδημία, ενώ ταυτόχρονα αναζωογονείται η συμμετοχή τους στα μαθήματα, ο οποίος είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην ακαδημαϊκή επιτυχία.

Δεν είναι τυχαίο που πολλοί δήμοι στη χώρα μας εξόπλισαν τις παιδικές χαρές με όργανα που ενισχύουν δημιουργικά το παιχνίδι των παιδιών και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

actionplay outdoor schools 6

Η Actionplay, έχει ανταποκριθεί άμεσα και ολοκληρωμένα σε κάθε περίπτωση που κλήθηκε να εξοπλίσει τόσο παιδικές χαρές όσο και αύλειους χώρους σχολικών εγκαταστάσεων με εξοπλισμό παιδικών χαρών και αθλητικό εξοπλισμό, εξοπλίζοντας τους χώρους με κατάλληλα και ασφαλή όργανα της ιταλικής εταιρείας TLF srl, με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας, κατάλληλα και απολύτως προσβάσιμα σε όλους τους μαθητές.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της ιταλικής εταιρείας TLF srl, η Actionplay είναι σε θέση να εξοπλίζει παιδικές χαρές και να διαμορφώνει χώρους με τρόπο που τα παιδιά, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον γύρω τους και αποκτούν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων παιχνιδιού και στοιχείων κατάλληλα για διαφορετικές ηλικίες που συνδέονται με αισθητήρια μονοπάτια και διάφορα πάνελ με αριθμούς, ήχους κ.α., ενώ διατηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις χωρίς να χάνουν την επαφή τους με την ομάδα.

Υπαίθρια διδασκαλία αντίδοτο στην πανδημία / Outdoor teaching antidote to pandemic

Ο πιστοποιημένος εξοπλισμός της ιταλικής εταιρείας TLF srl συμβάλλει έτσι στη δημιουργία έξυπνων χώρων που παρέχουν την ευκαιρία σε παιδιά όλων των ικανοτήτων και εκπαιδευτικών βαθμίδων να ανακαλύψουν και να αποδείξουν ότι είναι έξυπνα, ικανά και μπορούν να αναλάβουν δράση, αναπτύσσοντας έτσι τις δεξιότητές τους μέσω ευκαιριών διασκέδασης και ενδυναμώνοντας την εμπιστοσύνη μέσω του παιχνιδιού.

Ο κατάλληλος εξοπλισμός συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της υπαίθριας διδασκαλίας με στόχο την μείωση μετάδοσης του ιού, χωρίς αποκλεισμούς, διατηρώντας ασφαλείς αποστάσεις και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις κριτικής σκέψης και ομαδικότητας, απαραίτητα στοιχεία ανάπτυξης κάθε μαθητή, ενώ καλλιεργεί κατάλληλες προϋποθέσεις για ένα πραγματικά εποικοδομητικό περιβάλλον μάθησης.

Η Actionplay, μέσα από τα έργα και τις κατασκευές που αναλαμβάνει, φροντίζει πάντα να εξασφαλίζει σε μικρούς και μεγάλους, όμορφους και λειτουργικούς χώρους αναζωογόνησης, χώρους ασφαλείς, χώρους που εμπνέουν τα παιδιά και ενισχύουν την δημιουργικότητα, την φαντασία και τις δεξιότητές τους.

Παρά το γεγονός ότι ο δημόσιος διάλογος για την εκπαίδευση εν καιρώ πανδημίας στη χώρα μας επικεντρώνεται περισσότερο στην τηλεκπαίδευση και στην τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων, ωστόσο η διδασκαλία σε υπαίθριους χώρους με κατάλληλο εξοπλισμό που θα παρέχει τα κατάλληλα ερεθίσματα οργανώνοντας την πληροφορία και συσχετίζοντάς την με την εκπαιδευτική διαδικασία, μπορεί να προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για την διαδικασία της μάθησης.

actionplay outdoor schools

Η υπαίθρια διδασκαλία μπορεί να μην αποτελεί πανάκεια, αλλά ειδικά σε καιρούς πανδημίας, μπορεί να αποτελέσει μία ακόμα ευκαιρία για ένα πραγματικά εποικοδομητικό περιβάλλον μάθησης, παρέχοντας πλήθος από ερεθίσματα και ευκαιρίες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων με μεγάλη εκπαιδευτική αξία!

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι κρατικές αρχές πρέπει να αφουγκραστούν άμεσα τις ανάγκες ουσιαστικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας και να δώσει έμπρακτα λύσεις και περισσότερες επιλογές στους μαθητές, επιλογές που ενισχύουν την ψυχική υγεία των μαθητών, τη συγκέντρωσή τους και την ικανότητά τους για μάθηση και δίνουν υλοποιήσιμες απαντήσεις στην νέα πραγματικότητα που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19.

Η Actionplay παραμένει πάντα δίπλα σε κάθε αντίστοιχη προσπάθεια!

Στοιχεία Επικοινωνίας

customizer button1