actionplay team

Διανύοντας το δεύτερο κύμα της πανδημίας του COVID-19, είναι πια κοινά αποδεκτό ότι η επιχειρησιακή πραγματικότητα έχει αλλάξει.

H πραγματικότητα όπως την ξέραμε έχει αλλάξει, επιβάλλοντας σε κάθε επιχείρηση να ανταποκριθεί σε νέα δεδομένα, να προσαρμοστεί σε νέες πρωτόγνωρες συνθήκες, με ευελιξία και με στρατηγική, με ασφάλεια και κοινωνική υπευθυνότητα.

Αυτό ακριβώς είναι και το νέο σύνθημα της Actionplay στην εποχή της πανδημίας..
«Με ασφάλεια και Υπευθυνότητα»!

Η «οικογενειακή» φιλοσοφία της Actionplay, σημαντικό στοιχείο της οποίας είναι ότι κάθε συνεργάτης, προμηθευτής και εργαζόμενος αποτελεί ενεργό μέλος μίας μεγάλης ομάδας με κοινό όραμα και στόχους, μετατρέπεται πια σε αναγκαιότητα, έχοντας ζωτική σημασία και με τελικό πια στόχο την προστασία του ύψιστου αγαθού, την υγεία της ομάδας της εταιρίας, των συνεργατών της και του κοινωνικού συνόλου.

actionplay playground equipment alexandroupoli 11
Όργανα παιδικής χαράς Αλεκανδρούπολη /

Με επιτακτική πια την ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου, η Actionplay συνεχίζει απρόσκοπτα την λειτουργία της, υιοθετώντας νέα μοντέλα λειτουργίας και έχοντας από την αρχή καταρτίσει μια συνολική στρατηγική ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβάνοντας ενέργειες, άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες, σε κάθε στάδιο λειτουργίας της, από την προμήθεια έως και την εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού, παιδικών χαρών, αθλητικών δαπέδων και δαπέδων ασφαλείας, στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Actionplay συνεχίζει την επικοινωνία της με το εργασιακό και πελατειακό περιβάλλον της, τις διαδικασίες κατασκευής των έργων που έχει αναλάβει σε ολόκληρη την Ελλάδα, την σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των πελατών της, τηρώντας με απόλυτη ευλάβεια όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας της υγείας τόσο των εργαζομένων και συνεργατών της , όσο και των πελατών της!

Επιδεικνύοντας την αναγκαία ευελιξία στις νέες συνθήκες αλλά και θαυμαστή ετοιμότητα, η Actionplay εστιάζει σε πιο υπεύθυνες πρακτικές όπως:
• Έμφαση σε πρακτικές διαχείρισης κρίσης και επιχειρηματικής συνέχειας
• Έμφαση σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων
• Προώθηση μεγαλύτερης υποστήριξης της υγείας και ευεξίας εργαζομένων και συνεργατών
• Μείωση επαγγελματικών μετακινήσεων ενσωματώνοντας όπου είναι εφικτό την αποδοχή εργασίας από απόσταση
• Εφαρμογή ευέλικτων πρακτικών εξυπηρέτησης πελατών
• Δέσμευση για θέματα κοινωνικής πρόνοιας για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Συγκεκριμένα, η Actionplay -πιστοποιημένη κατά το ISO50001– προχώρησε στην υιοθέτηση άμεσων ενεργειών, όπως προβλέπει η ήδη σχεδιασμένη συνολική στρατηγική ανθεκτικότητας και διαχείρισης κρίσεων που εφαρμόζει η εταιρία, μεταξύ των οποίων είναι:

actionplay acrylicsportfloors dopar
Ακρυλικά αθλητικά δάπεδα ΔΟΠΑΡ

Άμεση εφαρμογή τηλεργασίας και αναστολή εργασίας στο προσωπικό

Η εταιρία προχώρησε από το πρώτο ακόμα κύμα της πανδημίας και πριν την επιβολή κανόνων με νομοθετικές πράξεις, στην υιοθέτηση μοντέλων τηλεργασίας για το μεγαλύτερο μέρος του διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού της. Με σύγχρονα λογισμικά και τεχνολογικές πλατφόρμες τηλεργασίας, η εταιρία διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων της, έχοντας το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της να εργάζεται από το σπίτι, προχωρώντας σε αναστολή εργασίας μέρους του προσωπικού και τηρώντας στα γραφεία της μόνο προσωπικό ασφαλείας.

Απολύμανση των χώρων εργασίας

Η εταιρία προχώρησε από την αρχή της πανδημίας και πριν την λήψη κάθε άλλου μέτρου ασφαλείας στην απολύμανση των χώρων εργασίας, φροντίζοντας να επαναλαμβάνει προληπτικά τις διαδικασίες απολύμανσης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ύψιστος στόχος, η ασφάλεια και υγεία του προσωπικού ασφαλείας που διατηρεί η εταιρία στη έδρα της.

Υιοθέτηση πρακτικών εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτησης πελατών

Η εταιρία υιοθέτησε μοντέλα τηλεφωνικής και online εξυπηρέτησης πελατών, εφαρμόζοντας άμεσα και έγκαιρα συστήματα επικοινωνίας της μορφής «call centers» ή/και «customer support centers» και αξιοποιώντας τόσο μοντέλα επικοινωνίας μέσω emailing, όσο και τα socialmedia που διατηρεί. Το γεγονός πως η εταιρεία δεν σταμάτησε την λειτουργία της, αλλά παρέμεινε ανοιχτή μέσα στην κρίση, συνεχίζοντας καθημερινά την σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των πελατών της αποδεικνύει έμπρακτα την ανθεκτικότητα που διαθέτει και το υψηλό αίσθημα ευθύνης.

vivaro

Συνεχή και αδιάλειπτο καθαρισμό του στόλου οχημάτων

Συνεχίζοντας τις δραστηριότητες κατασκευής των έργων που έχει αναλάβει, η εταιρία δεν σταμάτησε την υλοποίηση των έργων, βάζοντας σε προτεραιότητα τον καθαρισμό όλου του στόλου οχημάτων και φορτηγών που διαθέτει και διασφαλίζοντας έτσι την προστασία της υγείας των οδηγών και του λοιπού προσωπικού της. Όπως και στους χώρους εργασίας, έτσι και στο στόλο οχημάτων της, η εταιρία φροντίζει με περισσή ευλάβεια την τακτική επανάληψη απολυμάνσεων οχημάτων και φορτηγών.

Εξασφάλιση ειδικού ρουχισμού σε συνεργεία και τεχνικό προσωπικό

Η εξασφάλιση ειδικού ρουχισμού, προστατευτικών γαντιών και ειδικών μασκών και αντισηπτικών σε κάθε συνεργείο που τελεί εργασίες εγκατάστασης αθλητικών δαπέδων και παιδικών χαρών και σε όλο το τεχνικό προσωπικό της εταιρίας αποτέλεσε από την αρχή αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, τηρώντας ταυτόχρονα διαδικασίες ελέγχου του προσωπικού για την σωστή και αυστηρή τήρηση των μέτρων αυτών.

Τήρηση ελέγχων ασφαλούς μετακίνησης συνεργείων και τεχνικού προσωπικού

Με στόχο πάντα την συμβολή στον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, η εταιρία φροντίζει να διαθέτει όλες τις αναγκαίες βεβαιώσεις μετακίνησης κάθε συνεργείου και τεχνικού προσωπικού. Ταυτόχρονα η εταιρία εφαρμόζει αυστηρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς μετακίνησης, επιτρέποντας κάθε φορά μόνο τις απαραίτητες μετακινήσεις που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, την έγκαιρη και μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια παράδοση των έργων που έχει αναλάβει και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Πραγματοποίηση συναντήσεων με σύγχρονα συστήματα τηλεδιάσκεψης

Με σεβασμό και υπευθυνότητα, η εταιρία εφαρμόζει πρακτικές συναντήσεων, εβδομαδιαίων συνελεύσεων και απαραίτητων παρουσιάσεων, μόνο μέσα από σύγχρονα συστήματα τηλεδιάσκεψης, διασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη προστασία της υγείας εργαζομένων, συνεργατών και πελατών και συμβάλλοντας έτσι στην ευρύτερη προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου και τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας. Μέτρα που με εμπιστοσύνη αγκάλιασαν όλοι οι εργαζόμενοι, συνεργάτες και πελάτες της εταιρίας.

Με υποδειγματικό αίσθημα ευθύνης, η Actionplay είναι ιδιαίτερα υπερήφανη για την αμεσότητα και την ετοιμότητα που επέδειξε στις νέες διαφορετικές συνθήκες που βίαια επέβαλλε η πανδημία του COVID-19, διασφαλίζοντας με επάρκεια κάθε μέτρο προστασίας της υγείας των ατόμων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον και διατηρώντας την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Εξαιρετικά σημαντικό και άξιο ειδικής αναφοράς είναι το γεγονός ότι η εταιρία διατηρούσε ήδη συνολική στρατηγική διαχείρισης κρίσεων και ανθεκτικότητας, με αποδεδειγμένο αποτέλεσμα την έγκαιρη υιοθέτηση και τήρηση μέτρων και νέων μοντέλων λειτουργίας σε κάθε στάδιο, όταν η κρίση της πανδημίας χτύπησε την χώρα μας.

Η κατάλληλη προετοιμασία πριν την κρίση, ήταν ο αδιαμφισβήτητος λόγος της ολοκληρωμένης και έγκαιρης ανταπόκρισης της εταιρίας όταν προέκυψε η κρίση, επιτυγχάνοντας την άμεση τήρηση συγκεκριμένων ενεργειών σε κάθε στάδιο λειτουργίας της, από την προμήθεια έως και την εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού, παιδικών χαρών, αθλητικών δαπέδων και δαπέδων ασφαλείας, από την συνεργασία με το προσωπικό έως την επικοινωνία με το πελατολόγιο της!

Με δεδομένο ότι η εμπιστοσύνη και η ενσυναίσθηση είναι πρωταρχικής σημασίας για την αναγκαία συνεργασία, η Actionplay συνεχίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της και δεν ξεχνά να ευχαριστήσει θερμά και ολόψυχα τόσο το προσωπικό της όσο και καθέναν από τους συνεργάτες και πελάτες της για την άμεση ανταπόκρισή τους στα νέα μοντέλα λειτουργίας της επιχείρησης και την στήριξη τους σε αυτή την προσπάθεια της εταιρίας!

Κάθε προσπάθεια έχει αξία και κάνει τη διαφορά, όπως σημειώνει η διοίκηση της Actionplay και αδιαφιλονίκητο σύνθημα «Με ασφάλεια και Υπευθυνότητα»!

Στοιχεία Επικοινωνίας

customizer button1