polikiklikoi idrogonanthrakes

Γνωρίζατε ότι:
Μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά την άσκηση εποπτείας της αγοράς και κατόπιν καταγγελιών, σε δείγματα πλαστικών πλακιδίων που τοποθετούνται σε δάπεδα ασφαλείας στα σχολεία, στις παιδικές χαρές, γυμναστήρια κ.ά. εντοπίστηκαν μη συμμορφώσεις των προϊόντων αυτών τόσο ως προς τις διατάξεις του Κανονισμού REACH για τον περιορισμό σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs), όσο καιπρος τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων που τα αφορούν (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177,ΕΛΟΤ 71.3);

Γνωρίζατε ότι:
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τον περιορισμό των PAHs εξέδωσε τον Μάρτιο του έτους 2018, μετά από αίτημα της ΕΕ, σχετική κατευθυντήρια οδηγία για τα ελαστικά υλικά που προέρχονται από την ανακύκλωση επισώτρων. Η οδηγία παρέχει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο αντικειμένων και παραδειγμάτων που θεωρούνται ότι βρίσκονται εντός ή εκτός του πεδίου εφαρμογής του περιορισμού.

Γνωρίζατε ότι:
Στην οδηγία του ECHA γίνεται αναφορά και στις παρακάτω δύο εκτιμήσεις :
1. Οι επικαλύψεις από καουτσούκ ή πλαστικό σε ένα είδος προϊόντος πρέπει να αξιολογούνται ξεχωριστά ως προς την περιεκτικότητα σε PAH, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφάλειας και
2. Τα πλαστικά δάπεδα που χρησιμοποιούνται σε δημόσιες παιδικές χαρές και οι συνθετικοί χλοοτάπητες που χρησιμοποιούνται σε τεχνητά αθλητικά πεδία που προορίζονται για χρήση από το ευρύ κοινό, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περιορισμούγια τα PAHs;

Επειδή τα παιδιά αποτελούν ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, καθορίστηκε χαμηλότερη οριακή τιμή και απαγορεύτηκε η διάθεση στην αγορά παιδικών παιχνιδιών και ειδών που περιέχουν Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονανθρακες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,5 mg/kg στα προσβάσιμα πλαστικά ή ελαστικά μέρη τους. Ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο στα μέρη που έρχονται σε άμεση, καθώς και παρατεταμένη ή σύντομη επαναλαμβανόμενη επαφή με το ανθρώπινο δέρμα ή τη στοματική κοιλότητα υπό κανονικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης. Ο κανονισμός 1272/2013/ΕΕ που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή επιτροπή τροποποιεί το παράρτημα XVIΙ τουκανονισμού 1907/2006/ΕΚ.

Γνωρίζατε ότι:
Ο νέος κανονισμός εφαρμόζεται από τις 27 Δεκεμβρίου 2015, είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει σε κάθε κράτος μέλος.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, με το από 19.6.2018 Δελτίο Τύπου, κατέστησε γνωστό ότι όλοι οι φορείς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη σχετική νομοθεσία και να αναζητούν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα και πιστοποιητικά για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις και τα πρότυπα!

Στοιχεία Επικοινωνίας

customizer button1